Czym jest Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH?

Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH jest jednostką zależną od  Paritätischer Wohlfahrtsverband Sachsen, największej federacji organizacji społecznych w Saksonii,  zrzeszającej 500 organizacji członkowskich.

Oferujemy wolontariat osobom w każdym wieku i o najróżniejszych zainteresowaniach. W obszarze społecznym lub ekologicznym, w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. Wolontariat lokalny lub międzynarodowy – chętnie doradzimy, jaki rodzaj wolontariatu najlepiej  pasuje do ciebie.

Czym jest wolontariat w Niemczech?

Wolontariat jest zinstytucjonalizowaną formą pracy społecznej, która najczęściej z założenia jest ograniczona czasowo do 12 miesięcy i odbywa się w pełnym wymiarze godzin.

Staże wolontariackie odbywają się w instytucjach użyteczności publicznej we współpracy z organizacją  koordynującą, taką jak Paritätische Freiwilligendienste Sachsen. Wolontariusz za swoją pomoc w instytucji otrzymuje rekompensatę finansową (kieszonkowe). W Niemczech  wolontariaty są wspierane finansowo przez państwo.

Wolontariaty mają wyznaczony cel edukacyjny i są wspierane pod względem pedagogicznym przez naszą kadrę.

Wielu młodych Niemców wykorzystuje wolontariat jako przerwę w edukacji i czas na orientację (zawodową) po ukończeniu szkoły średniej a przed  rozpoczęciem dalszego kształcenia. Wolontariaty rozumiane są jako „czas na naukę” i oferują możliwość wypróbowania swoich umiejętności i rozwoju osobistego.

Co oferujemy polskim zainteresowanym?

Każdego roku od września polscy uczestnicy zyskują okazję odbycia 12 miesięcznego wolontariatu w instytucjach użytku publicznego, gdzie mają możliwość doskonalenia języka, poznania niemieckiej kultury oraz orientacji zawodowej. W trakcie tych 12 miesięcy otrzymują kieszonkowe na opłacenie noclegu i wyżywienia. Są również ubezpieczeni. Wolontariat jest wspierany pod względem pedagogicznym.

Znajomość języka niemieckiego nie jest konieczna. Ważna jest chęć nauki. Dla wolontariuszy przebywających w  Dreźnie oferujemy bezpłatny kurs językowy.

W razie problemów lub pytań wolontariusze mogą zwrócić się o pomoc do koordynatorów projektu zarówno po polskiej jak i po niemieckiej stronie. W ciągu roku jest też 25 dni szkoleniowych liczonych jako czas pracy wolontariusza. Każdemu wolontariuszowi przysługuje 28 dni urlopu.

Gdzie mogę pracować?

W ofercie mamy przedszkola, szkoły, muzeum oraz ośrodki opieki dla osób niepełnosprawnych.

Osoby do kontaktu:

Ten program realizujemy w kooperacji ze stowarzyszeniem Inicjatyw Niemożliwych "Motyka". Zwracać można się do:

Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych "Motyka"
Koordynatorka: Anna Jarczak, tel. 504 269 854
ul. Bolesława Chrobrego 27/36
87-100 Toruń

e-mail: motyka.torun@wp.pl
http://www.motyka.org.pl/
https://www.facebook.com/StowarzyszenieMotyka/

Das Programm wird unterstützt von: